7வது மாதம்

அம்மா அப்பா நாம நிறைய கரnஉவழைளெ யை ஒன்றாக கொண்டா போகின்றோம். வளைகாப்பு உங்களுக்குள்ளேயும் எனக்குள்ளேயும் எப்படிப்பட்ட பந்தத்தை உருவாக்குறது அப்படிங்கறது தெரிஞசுக்கலாம். எனக்ள்ள நு.ஞ. அப்படிங்கற உணர்வுத்திறனுக்கான மற்றும் தெளிவுத்திறனக்கான செல்கள் சிறப்பாக வேலை பார்க்குற டைம் இது அதோட என் வாழ்க்கையில் நான் காணப்போகின்ற முதல் கனவும் இப்பத்தான் உருவாகிறது. அதை உபயோகப்படுத்தி எப்படி சிறந்த சாதனை குழந்தையாக உருவாகுறது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்க தியான் பேபி ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அம்மா.

product 03